O projekcie

Projekt h-las - improwizowana muzyka inspirowana naturą powstał, aby poprzez dźwięki uwrażliwiać i uświadamiać o ich naturalnym wpływie na samopoczucie oraz otoczenie człowieka.

Improvised music inspired by nature. h-las project was established to make people sensitive and aware of the influence of sounds on their frame of mind and surroundings. 

Kontakt:
Małgorzata Markocka
malgorrzatam@gmail.com